دانلود آهنگ چنگ دل آهنگ دلکش میزند غلام کویتی پور

شنبه - 12 نوامبر 2022
دانلود آهنگ چنگ دل آهنگ دلکش میزند غلام کویتی پور

هم اکنون از سکوت سانگ ♪ دانلود اهنگ چنگ دل آهنگ دلکش میزند با صدای غلام کویتی پور به همراه تکست و بهترین کیفیت 🎙

Download Old Music BY : GHLAM KVYTY PVR | CHNG DL AHNG DLKSH MYZND With Text And 2 Quality 320 And 128 On sokootsong.ir

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎙😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎙😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎙😘

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎙😘

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎙😘

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎙😘

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎙😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎙😘

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎙😘

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎙😘

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎙😘

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎙😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎙😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎙😘

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎙😘

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎙😘

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎙😘

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎙😘

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎙😘

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎙😘

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎙😘

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎙😘

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎙😘

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎙😘

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎙😘

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎙😘

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

🎙😘

🎙😘

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎙😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎙😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎙😘

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎙😘

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎙😘

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎙😘

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎙😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎙😘

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎙😘

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎙😘

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎙😘

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎙😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎙😘

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎙😘

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎙😘

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎙😘

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎙😘

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎙😘

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎙😘

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎙😘

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎙😘

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎙😘

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎙😘

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎙😘

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎙😘

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎙😘

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎙😘

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎙😘

ناله عشق است و آتش میزند

🎙😘

🎙😘

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند